در چند نوشته گذشته به مواردی مهم درباره وظایف منتظران در عصر غیبت اشاره ای نمودیم ، البته منتظران ظهور وظایف بسیار فراوانی دارند که بیان آنها در این چند روز نخواهد گنجید ، اما برحسب وظیفه ای که در قبال بیان مطالب جهت خشنودی و رضایت قلب نازنین امام عصرمان (عج) داریم تا نیمه شعبان سالروز ولادتش ، نکاتی را بیان خواهیم نمود. 7. صدقه دادن برای سلامتی و تعجیل در ظهورش صدقه در دین مبین اسلام بسیار سفارش شده است ، از جمله آن سفارشات بیان امام صادق(ع) می باشد که فرموند: برای شیطان هیچ چیز از صدقه دادن مؤمن…
وظایف منتظران (۷)

در چند نوشته گذشته به مواردی مهم درباره وظایف منتظران در عصر غیبت اشاره ای نمودیم ، البته منتظران ظهور وظایف بسیار فراوانی دارند که بیان آنها در این چند روز نخواهد گنجید ، اما برحسب وظیفه ای که در قبال بیان مطالب جهت خشنودی و رضایت قلب نازنین امام عصرمان (عج) داریم تا نیمه شعبان سالروز ولادتش ، نکاتی را بیان خواهیم نمود.

7. صدقه دادن برای سلامتی و تعجیل در ظهورش

صدقه در دین مبین اسلام بسیار سفارش شده است ، از جمله آن سفارشات بیان امام صادق(ع) می باشد که فرموند: برای شیطان هیچ چیز از صدقه دادن مؤمن گران تر نیست و صدقه قبل از آن که به دست بنده برسد ، در دست پروردگار متعال قرار می گیرد(۱).

خوب است انسان مومن صدقه را برای سلامتی محبوب خود ادا کند که این نیز از سفارشات دین اسلام است ، اینک که بهترین محبوب شیعیان و منتظران بروی کره خاکی امام عصر ارواحنا له الفدا می باشد چه نیکوست که مومن برای سلامتی اش صدقه دهد ، البته صدقه دادن نیز شرایطی دارد یکی از مهمترین شرط صدقه پاکیزگی آن مال و اندوخته است.

به طور کلی می توان گفت : صدقه دادن برای امام زمان (عج) نشانگر محبوبیت در قلوب ماست ، علاوه بر آن صدقه دادن برای سلامتی و تعجیل آن بزرگوار موجب زنده نگه داشتن یاد ایشان در قلوب منتظران خواهد شد.

سید بن طاووس (ره) در سفارشی به فرزندش می گوید : در وفاداری به حضرتش همانگونه باش که خداوند و رسولش (ص) و پدران حضرتش از تو می خواهند ، حوائج حضرت را بر حوائج خود مقدم دار… ، صدقه دادن از سوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار بده و دعا برای آن حضرت را مقدم بدار بر دعا برای خودت (۲).

پی نوشت :

۱. وسایل الشیعه ، ج ۹ ، ص ۴۰۶.

۲. مکیال المکارم ، ج ۲ ، ص ۳۰۱.