وظایفی که منتظران ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له لفدا در زمان غیبت دارند ، انجام این وظایف می تواند موجبات خشنودی آن بزرگوار را فراهم آورد ، در چند مطلب گذشته تعدادی از این وظایف را یادآور شدیم و در چند روز آتی تعدادی را نیز بیان خواهیم داشت. 6. اطاعت بی چون و چرا از حضرت ولی عصر (عج) یکی از مهمترین وظیفه دیگری که یک منتظر واقعی بر عهده دارد ، اطاعت از آن جناب است ، اطاعتی که باید در اعمال و رفتار انسان تاثیر بسزایی داشته باشد ، انسانی می تواند ادعا کند که اطاعت از مولا و صاحب خود می کند…
وظایف منتظران (۶)

وظایفی که منتظران ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له لفدا در زمان غیبت دارند ، انجام این وظایف می تواند موجبات خشنودی آن بزرگوار را فراهم آورد ، در چند مطلب گذشته تعدادی از این وظایف را یادآور شدیم و در چند روز آتی تعدادی را نیز بیان خواهیم داشت.

6. اطاعت بی چون و چرا از حضرت ولی عصر (عج)

یکی از مهمترین وظیفه دیگری که یک منتظر واقعی بر عهده دارد ، اطاعت از آن جناب است ، اطاعتی که باید در اعمال و رفتار انسان تاثیر بسزایی داشته باشد ، انسانی می تواند ادعا کند که اطاعت از مولا و صاحب خود می کند که رفتار و منش او مطابق با کردار امام عصر (عج) باشد.

داشتن محبت به حضرت بقیه الله و اطاعت محض از ایشان ، موجب رستگاری در دنیا و رو سفیدی در آخرت خواهد بود ، انسان مطیع اوامر امام زمان (عج) ، دوستی ها و دشمنی ها را با دوستی اهل بیت به خصوص امام زمان محک می زند ، اگر کسی با امام زمانش دشمن است ، بی شک او نیز دشمن آن شخص خواهد شد ، که این همان تولی و تبری دین مبین اسلام است.

شخصی می گوید از حضرت امام صادق (ع)پرسیدم چه بسیار ذکر سلمان فارسی را از شما می شنوم؟ امام فرمودند نگو سلمان فارسی ، بگو سلمان محمدی ، بدلیل سه خصلت وی:

اول اینکه خواسته امام خویش را بر خودش مقدم می کرد ، دوم اینکه فقرا را دوست و آنها را گرامی می داشت و سوم اینکه علم و عالم را دوست داشت(۱).

کسی که امام زمان را دوست دارد به سه خصلتی که در سلمان فارسی بود نیز باید عمل کند که این همان اطاعت بی چون و چرا از امام زمان (عج) هست.

پی نوشت :

۱. راه وصال ، ص ۴۱.