پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: باتوجه به این که وب سایت فیس بوک درایران فیلترشده است، آیا ورود به چنین سایتی صرفا برای ارتباط بادوستان وبدون هیچ فعالیت سوءعلیه منافع ملی جمهوری اسلامی اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ: به‌طور کلی اگرمستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود،…
ورودبه سایتهای فیلترشده، دارای منع قانونی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: باتوجه به این که وب سایت فیس بوک درایران فیلترشده است، آیا ورود به چنین سایتی صرفا برای ارتباط بادوستان وبدون هیچ فعالیت سوءعلیه منافع ملی جمهوری اسلامی اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: به‌طور کلی اگرمستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست و الا مانعى ندارد و چنانچه در این مورد قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.