پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.احکام روزه,احکام مبطلات روزه,احکام مکروهات روزه,
وارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

سوال:  آیا وارد شدن پوستهای کنده شده ی لب در دهان، روزه را باطل می کند؟

مرجع تقلید: آیت الله العظمی شبیری زنجانی

پاسخ: روزه باطل نمی شود مگر عمداً آن را فرو دهد.