امام صادق علیه السلام: إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَهٌ بَنو أبٍ وأُمٍّ ، وإذا ضَرَبَ عَلى رَجُلٍ مِنهُم عِرقٌ سَهِرَ لَهُ الآخَرونَ. مؤمنان برادرند و فرزندان یک پدر و مادرند. هر گاه در یکى از آنان رگى [از درد] بزند، دیگران نیز براى او بى خوابى مى کشند. الکافی؛ جلد ٢، صفحه  ١۶۵، حدیث ١.
همه همدردیم

امام صادق علیه السلام:

إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَهٌ بَنو أبٍ وأُمٍّ ، وإذا ضَرَبَ عَلى رَجُلٍ مِنهُم عِرقٌ سَهِرَ لَهُ الآخَرونَ.

مؤمنان برادرند و فرزندان یک پدر و مادرند. هر گاه در یکى از آنان رگى [از درد] بزند، دیگران نیز براى او بى خوابى مى کشند.

الکافی؛ جلد ٢، صفحه  ١۶۵، حدیث ١.