پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: همراه داشتن انگشتر شرف شمس، عقیق حکاکی شده، گردنبندهایی که قرآن یا نام خدا بر آن حک شده و چیزهایی از این قبیل در دستشویی یا برای بانوان زمانی که عذر شرعی دارند چه حکمی دارد؟ پاسخ: در همه موارد یاد شده اگر از تماس مستقیم این وسائل با بدن پرهیز شود و همراه داشتن آنان، از نگاه عرف، هتک حرمت به اسماء متبرکه یا قرآن کریم محسوب نشود،…
همراه داشتن قرآن و اسماء متبرکه در دستشویی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: همراه داشتن انگشتر شرف شمس، عقیق حکاکی شده، گردنبندهایی که قرآن یا نام خدا بر آن حک شده و چیزهایی از این قبیل در دستشویی یا برای بانوان زمانی که عذر شرعی دارند چه حکمی دارد؟

پاسخ: در همه موارد یاد شده اگر از تماس مستقیم این وسائل با بدن پرهیز شود و همراه داشتن آنان، از نگاه عرف، هتک حرمت به اسماء متبرکه یا قرآن کریم محسوب نشود، مانعی ندارد؛ اما به‌تر است از این کار اجتناب شود.(۱)

پی نوشت:

۱. استفتاء از دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی (زید عزه) در شهر مقدس قم.

کلیدواژه ها: ,