به گزارش MARAGHEHEH.IR، هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدسین حوزه علمیه قم با علماء و روحانیت استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,اجلاسیه جامعه مدرسین,
هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

به گزارش MARAGHEHEH.IR، هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدسین حوزه علمیه قم با علماء و روحانیت استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد.