پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نذر,
هزینه کردن نذر به غیر از نیت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: کسی نذر کرده که مبلغی در موردی نظیر اطعام و … صرف نماید ، آیا می تواند ، این مبلغ را به یکی از کارهای ضروری مثل کمک به نیاز مند ، یا قربانی کردن و … هزینه کند؟

پاسخ: اگر نذر با صیغه معتبر شرعی بوده ، باید طبق نذر عمل شود ، و اگر صیغه ندارد ، اختیار با خود شخص است.

کلیدواژه ها: ,