پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: چرا می‌گویند نگاه کردن به نامحرم گناه است اما در فیلم‌های خارجی زن‌های بدون حجاب را نشان می‌دهند؟ پاسخ: نگاه كردن به بدن زن مسلمان بدون پوشش لازم، حرام است و نگاه كردن به زنان غير مسلمان بدون پوشش موي سر اشكال ندارد. اما نگاه كردن به تصوير زن نامحرم (چه مسلمان يا غير مسلمان)، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم…
نگاه به نامحرم در فیلم های خارجی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: چرا می‌گویند نگاه کردن به نامحرم گناه است اما در فیلم‌های خارجی زن‌های بدون حجاب را نشان می‌دهند؟

پاسخ: نگاه كردن به بدن زن مسلمان بدون پوشش لازم، حرام است و نگاه كردن به زنان غير مسلمان بدون پوشش موي سر اشكال ندارد. اما نگاه كردن به تصوير زن نامحرم (چه مسلمان يا غير مسلمان)، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين، اگر نگاه از روى لذت و شهوت نبوده و ترس گرفتار شدن به گناه نباشد و تصوير متعلق به زن مسلمانى است كه نمى‏ شناسد، نگاه كردن بدون پوشش نيز اشكالى ندارد و حرام نيست، اما نبايد تصاوير زنان مسلمان بدون حجاب كه به طور مستقيم پخش مى‏ شود، نگاه كرد. در پخش غير مستقيم (چه سريال تلويزيونى يا برنامه‏ هاى ديگر) نگاه كردن به زنان مسلمان بدون حجاب (عرب يا غير عرب) در جايى كه ترس گرفتار شدن به گناه نباشد، اشكالى ندارد و حرام نيست، و اگر غير مسلمان باشند نيز اشكال ندارد. تصاوير تلويزيونى، حكم نگاه كرده به عكس نامحرمان را دارد كه اگر نشناسد و بدون قصد لذت باشد، اشكال ندارد. (1)

بنابراين نگاه كردن مستقيم به انسان با نگاه به تصوير يا فيلم فرق دارد. هم چنين نگاه به زن مسلمان و غير مسلمان نيز تفاوت دارد.

پی ‏نوشت‏:

1 - مقام معظم رهبرى، اجوبةالاستفتاءات، صفحه 25، سوال 1182.