به گزارش MARAGHEHEI.IR، نماز ظهر عاشورا طبق روال سالهای گذشته در مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر برگزار شد.نماز ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام مجتبی مظلومی مراغه ای ، با حضور پرشور عزاداران عاشورای حسینی اقامه گردید. نماز ظهر عاشورا پس از بیان احکامی در رابطه با نماز جماعت و توضیحاتی درباره نماز ظهر عاشورا آغاز شد و پس از اقامه نماز ، مراسم با پذیرایی نهار به اتمام رسید.
نماز ظهر عاشورا با حضور پرشور عزاداران برگزار شد

به گزارش MARAGHEHEI.IR، نماز ظهر عاشورا طبق روال سالهای گذشته در مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر برگزار شد.

نماز ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام مجتبی مظلومی مراغه ای ، با حضور پرشور عزاداران عاشورای حسینی اقامه گردید.

نماز ظهر عاشورا پس از بیان احکامی در رابطه با نماز جماعت و توضیحاتی درباره نماز ظهر عاشورا آغاز شد و پس از اقامه نماز ، مراسم با پذیرایی نهار به اتمام رسید.