روحانیت منتخب استان آذربایجان شرقی با حجت اسلام ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری دیدار و نشستی در محل استانداری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.استانداری آذربایجان شرقی,ناطق نوری,
نشست روحانیت منتخب استان آذربایجانشرقی با حجت الاسلام ناطق نوری

روحانیت منتخب استان آذربایجان شرقی با حجت اسلام ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری دیدار و نشستی در محل استانداری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.