گزارش تصویری از نشست طلاب استان آذربایجان شرقی با استاندار این استاناحمد علیرضا بیگی,استانداری آذربایجان شرقی,
نشست با استاندار آذربایجان شرقی

گزارش تصویری از نشست طلاب استان آذربایجان شرقی با استاندار این استان