موضوع سخنرانی : ویژگی های پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) تاریخ سخنرانی : ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ مکان سخنرانی : هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه مدت صوت : ۲۹:۲۳  مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراغه,هیئت امام حسن (ع) مراغه,
صوت | میلاد پیامبر ۱۳۹۱

موضوع سخنرانی : ویژگی های پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام)

تاریخ سخنرانی : ۱۰ بهمن ۱۳۹۱

مکان سخنرانی : هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه

مدت صوت : ۲۹:۲۳