موضوع سخنرانی: معرفی جانشین توسط پیامبر (ص) تاریخ سخنرانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۱۹:۳۹
صوت | معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

موضوع سخنرانی: معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

تاریخ سخنرانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۱۹:۳۹