موضوع سخنرانی: معرفی امام حسن عسکری (علیه السلام) تاریخ سخنرانی: 29 دی ۱۳۹4 مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: 08:12امام حسن عسکری (علیه السلام),مسجد جامع آهق,
صوت | معرفی امام حسن عسکری (ع)

موضوع سخنرانی: معرفی امام حسن عسکری (علیه السلام)

تاریخ سخنرانی: 29 دی ۱۳۹4

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: 08:12