رسانه و فرهنگ ، مجتبی مظلومی مراغه ای را به عنوان کاندیدای احتمالی شورای اسلامی شهر مراغه معرفی کرد.سیمای رسانه ها,انتخابات,انتخابات شورای شهر,شورای اسلامی شهر مراغه,
مظلومی مراغه ای، کاندیدای احتمالی شورای شهر مراغه

رسانه و فرهنگ ، مجتبی مظلومی مراغه ای را به عنوان کاندیدای احتمالی شورای اسلامی شهر مراغه معرفی کرد.

به گزارش MARAGHEHEI.IR، وب سایت اطلاع رسانی رسانه و فرهنگ ، مجتبی مظلومی مراغه ای را به عنوان کاندیدای احتمالی شورای اسلامی شهر مراغه معرفی کرده است.

هنوز مظلومی مراغه ای در جلسه و یا در سخنرانی رسما کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است ، طی تماسهای مکرر دوستان نیز تاییدی مبنی بر کاندیداتوری خود در شورای اسلامی شهر مراغه اعلام نکرده اند.