پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: من قبلا ۵ میلیون تومان از بانکی برای مدت یکسال قرض گرفتم و برای ساخت مسکن به شرکت تعاونی داده‌ام ، اکنون توانایی بازپرداخت مبلغ قرض ندارم ولی می‌توانم تسهیلاتی تحت عنوان مشارکت در ساخت از بانک بگیرم آیا می‌توان مبلغ دریافتی را برای ادای قرض مذکور که جهت ساخت مسکن مصرف شده است ، استفاده نمود؟ با توجه به وضعیت موجود…
مصرف وام در غیر مورد خودش

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: من قبلا ۵ میلیون تومان از بانکی برای مدت یکسال قرض گرفتم و برای ساخت مسکن به شرکت تعاونی داده‌ام ، اکنون توانایی بازپرداخت مبلغ قرض ندارم ولی می‌توانم تسهیلاتی تحت عنوان مشارکت در ساخت از بانک بگیرم آیا می‌توان مبلغ دریافتی را برای ادای قرض مذکور که جهت ساخت مسکن مصرف شده است ، استفاده نمود؟ با توجه به وضعیت موجود و در صورت منفی بودن پاسخ ، چه راه‌کار شرعی وجود دارد؟ در شرایط اضطرار که بانک قرض‌دهنده چک بنده و ضامن را به حساب بخواباند و برگشت بزند چطور

پاسخ: وام فقط باید در مورد خودش مصرف شود و مصرف کردن آن در غیر مورد خودش جایز نیست ، شما اگر بتوانید وامی بگیرید وآن را در مورد خودش مصرف کنید و بعد آن را فروخته و مبلغش را بابت قرضتان بدهید ، اشکالی ندارد؛ مثلا شما می‌توانید وام خرید خودرو یا … گرفته و خودرو تهیه کنید و بعد آن را فروخته و بابت قرضتان بدهید در این صورت اشکالی ندارد.(۱)

پی نوشت:

1. سایت مقام معظم رهبری ، استفتائات جدید ، اموری بانکی ، مصرف کردن وام در غیر جهت آن.