MARAGHEHEI.IR – گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع آهق شهرستان ویژه مراغهقاسم سلیمانی,شهادت,مسجد جامع آهق,گزارش تصویری,
مراسم سومین روز شهادت سردار قاسم سلیمانی

MARAGHEHEI.IR – گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع آهق شهرستان ویژه مراغه