close
دانلود آهنگ جدید
مراسم إحیا در شب نیمه ی شعبان
پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: برگزاری مراسم إحیا در شب نیمه شعبان چه حکمی دارد؟ پاسخ: اشکال ندارد، و احیاء یکی از اعمالی است که در این شب سفارش شده است.
مراسم إحیا در شب نیمه ی شعبان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: برگزاری مراسم إحیا در شب نیمه شعبان چه حکمی دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد، و احیاء یکی از اعمالی است که در این شب سفارش شده است.