پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام مناسبتی,احکام اعیاد مذهبی,احکام نیمه شعبان,
مراسم إحیا در شب نیمه ی شعبان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: برگزاری مراسم إحیا در شب نیمه شعبان چه حکمی دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد، و احیاء یکی از اعمالی است که در این شب سفارش شده است.