با توجه به اخبار حاصله از مذاکرات پی به مبهم بودن برده و عملا با توجه به اظهار نظرهای مسئولین کشورهای مذاکره کننده احتمال تمدید مذاکرات به نظر میرسد.مذاکره,مذاکرات هسته ای,توافق هسته ای,
مذاکرات به نقطه ای نرسیده که بتوانیم بگوییم توافق به وجود آمده توافق برد – برد است

با توجه به اخبار حاصله از مذاکرات پی به مبهم بودن برده و عملا با توجه به اظهار نظرهای مسئولین کشورهای مذاکره کننده احتمال تمدید مذاکرات به نظر میرسد.

آنچه مهم است در این مسئله اظهار نظر برخی از این افراد هست که می خواهند با تفره رفتن از اینکه هنوز به نتیجه مطلوب در مذاکرات نرسیده یم در صدد تمدید مجدد مذاکرات می نمایند.

به نظر اینجانب نیز مذاکرات به نقطه ای نرسیده که بتوانیم بگوییم توافق به وجود آمده توافق برد – برد است بلکه پافشاری در این مسئله موجب می شود که توافق به نفع ما نباشد.

شکاف های وجود داشته میان مذاکرات حاصل از این نیست که ما مذاکره کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم بلکه این مذاکرات تحمیل نظر آمریکایی ها به ایران است و عملا مشاهده می شود که مذاکره کنندگان درصددند تا نظر اسرائیل و آمریکا را تحمیل نمایند.

به نظر پذیرش چنین چیزی عملا به نفع ملت ایران نخواهد بود چرا که خواست و اراده ملت ایران مقابله با دشمنان و ایستادگی بر سر آنچه می خواهد است ، عملا مذاکرات این نیست که ایران مذاکره کند و چیزی بدهد و چیزی بگیرد بلکه مذاکره کنندگان به ایران نگاهی متهمانه دارند که ایران باید تلاش کند تا این اتهامات را از خود بزداید و در زدودن این اتهامات ایران قدمهای بسیار مثبتی برداشته است اما طرف مقابل این تلاش ها و قدمهای مثبت را منفی می داند و بی خود و بی جهت از پذیرش آن سر باز می زند.

با توجه به اظهار نظرهای طرف های مقابل به نظرم این مذاکرات برای مدتی تمدید خواهد شد و این تمدید نیز برای ملت ایران خوب و ارزشمند است.