علی رغم تمام تبلیغات شبکه های معاند نظام مجلس خبرگان رهبری همچنان انقلابی و الهی ماند. شبکه های مخالف جمهوری اسلامی ایران از ماهها قبل از انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی به سوء تبلیغ علیه افراد مختلفی که به قول آنها افرادی تندرو هستند تلاش می کردند، اما مردم همیشه بیدار نشان داد که بسیاری از سخنان آنان یاوه گویی بیش نیست. پس از پایان انتخابات هفتم اسفند و تکمیل چیدمان اولیه مجلس خبرگان رهبری تلاش می کردند با تخریب چهره هایی همچون آیت ا… احمد جنتی ، اشخاص دیگری را به عنوان سکان…
مجلس خبرگان رهبری همچنان انقلابی و الهی ماند

علی رغم تمام تبلیغات شبکه های معاند نظام مجلس خبرگان رهبری همچنان انقلابی و الهی ماند.

شبکه های مخالف جمهوری اسلامی ایران از ماهها قبل از انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی به سوء تبلیغ علیه افراد مختلفی که به قول آنها افرادی تندرو هستند تلاش می کردند، اما مردم همیشه بیدار نشان داد که بسیاری از سخنان آنان یاوه گویی بیش نیست.

پس از پایان انتخابات هفتم اسفند و تکمیل چیدمان اولیه مجلس خبرگان رهبری تلاش می کردند با تخریب چهره هایی همچون آیت ا… احمد جنتی ، اشخاص دیگری را به عنوان سکان دار مجلس خبرگان رهبری معرفی نمایند.

در انتخابات ساعاتی پیش هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ، که آیت ا… جنتی واقعا خاری بر چشم دشمنان هستند به عنوان رئیس خبرگان رهبری انتخاب شدند و نمایندگان این مجلس نشان دادند که ذره ای به یاوه گویی های معاندان نظام توجه ندارند ، آیت ا… جنتی شخصیتی هستند که علی رغم دعوت بسیاری از کاندیداهای مجلس خبرگان در دوره های گذشته برای کرسی ریاست این مجلس ، بی توجهی نموده بودند و این بار با قدم گذاشتن در این مسیر به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شدند.

به نظر انتخاب آیت ا… جنتی ، درس بزرگی برای معاندان نظام هست که تلاش دارند مسیر انقلابی و الهی این مجلس را تحت الشعاع قرار دهند واقعا مجلس خبرگان رهبری همچنان انقلابی و الهی ماند، بی شک همه مردم ایران از انتخاب این عالم مجاهد به سکانداری این مجلس مهم خشنود و راضی هستند مگر برخی خود فروخته و معاند نظام که سیاست را بازیچه ای برای امیال دنیوی خود قرار داده اند.