موضوع سخنرانی: مبارزه با هوای نفس تاریخ سخنرانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق مدت صوت: ۲۷:۵۶مبارزه با هوای نفس,مسجد جامع آهق,
صوت | مبارزه با هوای نفس

موضوع سخنرانی: مبارزه با هوای نفس

تاریخ سخنرانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

مدت صوت: ۲۷:۵۶