پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا صلوات بر ائمه اطهار (علیهم السلام) افضل و دارای ثواب است یا لعن به دشمنانش اهل بیت؟ پاسخ: با توجه به روایات شریفه موجود در این زمینه لعن بر دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) با رعایت موارد تقیه  افضل است ؛ چرا که اگر تبری نباشد تولّی صدق نخواهد کرد.
لعن به دشمنان اهل بیت افضل است یا صلوات؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا صلوات بر ائمه اطهار (علیهم السلام) افضل و دارای ثواب است یا لعن به دشمنانش اهل بیت؟

پاسخ: با توجه به روایات شریفه موجود در این زمینه لعن بر دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) با رعایت موارد تقیه  افضل است ؛ چرا که اگر تبری نباشد تولّی صدق نخواهد کرد.

کلیدواژه ها: ,