امام علی (علیه السلام): لباس پاکیزه غم و اندوه را برطرف می کند و باعث پاکیزگی نماز است. اصول کافی، جلد ۶، صفحه ۴۴۴درمان اندوه,لباس پاکیزه,
لباس پاکیزه

امام علی (علیه السلام):

لباس پاکیزه غم و اندوه را برطرف می کند و باعث پاکیزگی نماز است.

اصول کافی، جلد ۶، صفحه ۴۴۴

کلیدواژه ها: , ,