قیام زید بن علی قیام زید بن علی قیامی به رهبری زید بن علی فرزند امام سجاد(علیه السلام) بر ضد حکومت بنی امیه. این قیام در سال ۱۲۲ هجری در زمان حکومت هشام بن عبدالملک مصادف با دوره امامت امام صادق (علیه السلام) رخ داد و در نهایت به کشته شدن زید و بسیاری از یارانش انجامید. بسیاری از علمای شیعه معتقدند این قیام با اذن امام صادق انجام گرفته است. قیام زید، الهام‌بخش قیام‌های بعدی سادات حسنی گردید. برخی از بزرگان اهل سنت از جمله ابوحنیفه نیز با این قیام همکاری کردند.
قیام های پس از واقعه عاشورا (6)

قیام زید بن علی

قیام زید بن علی قیامی به رهبری زید بن علی فرزند امام سجاد(علیه السلام) بر ضد حکومت بنی امیه.

این قیام در سال ۱۲۲ هجری در زمان حکومت هشام بن عبدالملک مصادف با دوره امامت امام صادق (علیه السلام) رخ داد و در نهایت به کشته شدن زید و بسیاری از یارانش انجامید. بسیاری از علمای شیعه معتقدند این قیام با اذن امام صادق انجام گرفته است. قیام زید، الهام‌بخش قیام‌های بعدی سادات حسنی گردید. برخی از بزرگان اهل سنت از جمله ابوحنیفه نیز با این قیام همکاری کردند.