قیام ابن اشعث عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی، نوه‌ی اشعث بن قیس،از خانواده‌های اشرافی حضرموت و از حامیان خاندان اموی بود که به ‌تدریج به یکی از مخالفان آنان تبدیل شده و علیه ایشان دست به شورش زد. شورش او از سال ۸۱ تا سال ۸۳ هجری را در برگرفت و دامنه آن از سیستان تا بصره گسترش یافت. وی به دلیل همین شورش علیه حجاج بن یوسف، مشهور شد. او  بر علیه حجاج در سال ۸۱ هجرى شورید و عبدالملک مروان را از خلافت خلع کرد. این شورش تا سال ۸۳ به طول انجامید. در آغاز، پیروزی­هاى نظامى به دست…
قیام های پس از واقعه عاشورا (5)

قیام ابن اشعث

عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی، نوه‌ی اشعث بن قیس،از خانواده‌های اشرافی حضرموت و از حامیان خاندان اموی بود که به ‌تدریج به یکی از مخالفان آنان تبدیل شده و علیه ایشان دست به شورش زد. شورش او از سال ۸۱ تا سال ۸۳ هجری را در برگرفت و دامنه آن از سیستان تا بصره گسترش یافت. وی به دلیل همین شورش علیه حجاج بن یوسف، مشهور شد.

او  بر علیه حجاج در سال ۸۱ هجرى شورید و عبدالملک مروان را از خلافت خلع کرد. این شورش تا سال ۸۳ به طول انجامید. در آغاز، پیروزی­هاى نظامى به دست آورد اما بعدها شکست خورد.

کلیدواژه ها: , , , ,