۱۴ تیر ماه مصادف با روز قلم هست، قلم بسیار ارزشمند هست خداوند متعال به آن قسم یاد کرده است(۱)، قلم جوهره علم هست و اگر در دست توانای انسان مدبّر، نیرومند و بصیری باشد با این سلاح می تواند ناجی انسانهای ظلم دیده از دست انسانهای ستمگر و جبار زمان باشد، انسان بصیر با قلم می تواند چشمه جوشان معرفت الهی را به همه بشناساند، اما اگر قلم در دست انسان جباری قرار گیرد ظلم های بی بدیل و نابخشودنی را در دنیا انجام می دهد.روز قلم,بلاغ,
قلم جوهره علم

۱۴ تیر ماه مصادف با روز قلم هست، قلم بسیار ارزشمند هست خداوند متعال به آن قسم یاد کرده است(۱)، قلم جوهره علم هست و اگر در دست توانای انسان مدبّر، نیرومند و بصیری باشد با این سلاح می تواند ناجی انسانهای ظلم دیده از دست انسانهای ستمگر و جبار زمان باشد، انسان بصیر با قلم می تواند چشمه جوشان معرفت الهی را به همه بشناساند، اما اگر قلم در دست انسان جباری قرار گیرد ظلم های بی بدیل و نابخشودنی را در دنیا انجام می دهد.

انسان به گونه های مختلف از جمله سخن گفتن، ایما و اشاره می تواند مقاصد خود را بیان نماید ولی با قلم این مقاصد قلبی بسی ماندگارتر می شود، چه بسا شاعران و نویسندگان آثار خود را از طریق قلم ماندگار کرده اند و از خویش نام نیک بجای گذاشته اند.

قلم رسالتی دارد و چه خوش هست رسالت خویش را با نوشتن الفاظ مبارک و زیبای اهل بیت (علیهم السلام) حفظ نماید، کلمات مطهر و کمال پروری که اگر تمامی درختان قلم و همه دریاها مرکب گردند،از بیان فضایل و عظایم آن ناتوان خواهند بود، امام صادق (علیه السلام) می فرمایند که دل با نوشتن آرام می گیرد(۲).

پی نوشت:

۱. سوره قلم، آیه ۱.

۲. الکافی؛ جلد ٨، صفحه ۵٢.

کلیدواژه ها: , ,