پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نماز,احکام نماز قضا,
قضای نماز هایی که ترتیب آن را نمی دانیم

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: بنده در جوانی نمازهای ظهر و عصر بیشتر از سایر نمازها قضا شده اند ، اکنون که می خواهم آنها را قضا کنم باید چگونه بخوانم؟

پاسخ: در نماز قضا به غیر ظهر و عصر و مغرب و عشاء شرط نیست ، شما نماز ها رابه گونه ای بخوانید که اطمینان کافی به خواندنشان داشته باشید.

کلیدواژه ها: , ,