گزارش تصویری غبار روبی مزار شهدای ۸ سال دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در آهقغبارروبی مزار شهدا,دهه فجر,دهه فجر 94,روستای آهق,
غبار روبی مزار شهدای آهق دهه فجر 94

گزارش تصویری غبار روبی مزار شهدای ۸ سال دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در آهق