قال ابو عبد الله (علیه السلام): اذا کان یوم القیامه زفت اربعه یام الى الله عز و جل کما تزف العروس الى خدرها، یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم الجمعهو یوم غدیر خم.امام صادق (ع) فرمود: هنگامى که روز قیامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوى خدا مى شتابند همانطور که عروس به حجله اش بسرعت مى رود، آن روزها عبارتند از: روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم. اقبال سید بن طاووس؛ صفحه ۴۶۶.
عید غدیر، یکى از چهار عید الهى

قال ابو عبد الله (علیه السلام): اذا کان یوم القیامه زفت اربعه یام الى الله عز و جل کما تزف العروس الى خدرها، یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم الجمعهو یوم غدیر خم.

امام صادق (ع) فرمود: هنگامى که روز قیامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوى خدا مى شتابند همانطور که عروس به حجله اش بسرعت مى رود، آن روزها عبارتند از: روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم.

اقبال سید بن طاووس؛ صفحه ۴۶۶.