عن امیر المؤمنین (علیه السلام) قال: فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات و أنا ضمینه على الله تعالى الامان من الکفر والفقر.امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمود: چگونه خواهد بود حال کسى که عهده دار هزینه زندگى تعدادى از مردان و زنان مؤمن (در روز غدیر) باشد ، در صورتى که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستى در امان باشد. وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۸.
عید غدیر، عید کفالت

عن امیر المؤمنین (علیه السلام) قال: فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات و أنا ضمینه على الله تعالى الامان من الکفر والفقر.

امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمود: چگونه خواهد بود حال کسى که عهده دار هزینه زندگى تعدادى از مردان و زنان مؤمن (در روز غدیر) باشد ، در صورتى که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستى در امان باشد.

وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۸.