عن ابى جعفر (علیه السلام) قال: بنى الاسلام على خمس: ئالصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولیهو لم یناد بشى ء ما نودى بالولیه یوم الغدیر.عید غدیرخم,غدیرخم,بلاغ,عید ولایت,
عید غدیر، عید پایه هاى اسلام

عن ابى جعفر (علیه السلام) قال: بنى الاسلام على خمس: ئالصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولیهو لم یناد بشى ء ما نودى بالولیه یوم الغدیر.

امام باقر (علیه السلام) فرمود: اسلام بر پنج پایه استوار شده است : نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید شده، ندا نشده است.

کافى، جلد ۲، صفحه ۲۱.