عن الصادق (علیه السلام): و لدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین ، فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم و سر فیه کل مؤمن و مؤمنه.عید ولایت,عید غدیرخم,غدیرخم,بلاغ,جایگاه غدیرخم,
عید غدیر، عید نیکوکارى

عن الصادق (علیه السلام): و لدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین ، فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم و سر فیه کل مؤمن و مؤمنه.

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: یک درهم به برادران با ایمان و معرفت، دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است، بنابرین در این روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان.

مصباح المتهجد، صفحه ۷۳۷.