قال ابو عبد الله (ع): و یوم غدیر بین الفطر والاضحى و یوم الجمعه کالقمر بین الکوکب.عید غدیرخم,غدیرخم,بلاغ,عید ولایت,
عید غدیر، عید فروزان

قال ابو عبد الله (ع): و یوم غدیر بین الفطر والاضحى و یوم الجمعه کالقمر بین الکوکب.

امام صادق (ع) فرمود: روز غدیر خم در میان روز هاى عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.

اقبال سید بن طاووس؛ صفحه ۴۶۶.