قال ابو عبد الله (علیه السلام): هو یوم عباده و صلوه و شکر لله و حمد له ، و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا ، و انى احب لکم ان تصوموه.امام صادق (علیه السلام) فرمود : عید غدیر ، روز عبادت و نماز و سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادى است به خاطر ولایت ما خاندان که خدا بر شما منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را روزه بگیرید. وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۸.
عید غدیر، عید سپاس و شادى

قال ابو عبد الله (علیه السلام): هو یوم عباده و صلوه و شکر لله و حمد له ، و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا ، و انى احب لکم ان تصوموه.

امام صادق (علیه السلام) فرمود : عید غدیر ، روز عبادت و نماز و سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادى است به خاطر ولایت ما خاندان که خدا بر شما منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را روزه بگیرید.

وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۸.