قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، ویساکن جنه الخلد التى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (علیه السلام) فانه لن یخرجکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلاله.عید غدیرخم,غدیرخم,عید ولایت,بلاغ,
عید غدیر، عید زندگى پیامبرگونه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، ویساکن جنه الخلد التى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (علیه السلام) فانه لن یخرجکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلاله.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: کسى که مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودانه اى که پروردگارم به من وعده کرده ، ساکن شود ، ولایت على بن ابى طالب (علیه السلام) را انتخاب کند، زیرا او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نبرده، به گمراهى نمى کشاند.

الغدیر، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۷.