قال الصادق (علیه السلام): ینبغى لکم ان تتقربوا الى الله تعالى بالبر و الصوم و الصلوه و صله الرحم و صله الاخوان ، فان الانبیاء علیهم السلام کانوا اذا اقاموا اوصیاء هم فعلوا ذلک و امروا به.امام صادق (علیه السلام) فرمود: شایسته است با نیکى کردن به دیگران و روزه و نماز و بجاآوردن صله رحم و دیدار برادران ایمانى به خدا نزدیک شوید، زیرا پیامبران زمانى که جانشینان خود را نصب مى کردند، چنین مى کردند و به آن توصیه مى فرمودند. مصباح المتهجد، صفحه ۷۳۶.
عید غدیر، عید دیدار و نیکى

قال الصادق (علیه السلام): ینبغى لکم ان تتقربوا الى الله تعالى بالبر و الصوم و الصلوه و صله الرحم و صله الاخوان ، فان الانبیاء علیهم السلام کانوا اذا اقاموا اوصیاء هم فعلوا ذلک و امروا به.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: شایسته است با نیکى کردن به دیگران و روزه و نماز و بجاآوردن صله رحم و دیدار برادران ایمانى به خدا نزدیک شوید، زیرا پیامبران زمانى که جانشینان خود را نصب مى کردند، چنین مى کردند و به آن توصیه مى فرمودند.

مصباح المتهجد، صفحه ۷۳۶.