عن ابى عبد الله (علیه السلام) قال: تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام والعباده و الذکر لمحمد و آل محمد ، فان رسول الله (ص) اوصى امیرالمؤمنین ان یتخذ ذلک الیوم عیدا ، و کذلک کانت الانبیاء تفعل ، کانوا یوصون أوصیائهم بذلک فیتخذونه عیدا.عید غدیرخم,غدیرخم,بلاغ,عید ولایت,

عن ابى عبد الله (علیه السلام) قال: تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام والعباده و الذکر لمحمد و آل محمد ، فان رسول الله (ص) اوصى امیرالمؤمنین ان یتخذ ذلک الیوم عیدا ، و کذلک کانت الانبیاء تفعل ، کانوا یوصون أوصیائهم بذلک فیتخذونه عیدا.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در روز عید غدیر ، خدا را با روزه و عبادت و یاد پیامبر و خاندان او یادآورى کنید ، زیرا رسول خدا به امیرالمؤمنین سفارش کرد که آن روز را عید بگیرد ، همینطور پیامبران هم به جانشینان خود سفارش مى کردند که آن روز را عید بگیرند، آنان هم چنین مى کردند.

وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۷.