قال ابو عبد الله (علیه السلام): انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالى.امام صادق (علیه السلام) فرمود: عید غدیر، روز عید و خوشى و شادى است و روز روزه دارى به عنوان سپاس نعمت الهى است. وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۶.
عید غدیر، سرور و شادى

قال ابو عبد الله (علیه السلام): انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالى.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: عید غدیر، روز عید و خوشى و شادى است و روز روزه دارى به عنوان سپاس نعمت الهى است.

وسائل الشیعه، جلد ۷، صفحه ۳۲۶.