موضوع سخنرانی: عوامل غفلت تاریخ سخنرانی: ۸ بهمن ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۲۳:۵۰
صوت | عوامل غفلت

موضوع سخنرانی: عوامل غفلت

تاریخ سخنرانی: ۸ بهمن ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۳:۵۰