پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سایر مباحث اعتقادی,
علل پیش بینی صحیح آینده

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: تنها چند روز مانده به مرگ دایی‌ام، من در منزل مادربزرگم بودم، حسی به من می‌گفت قرار است یک نفر، آخر هفته در این‌جا فوت کند … و این اتفاق افتاد و یک روز قبل فوت مادرم وقتی که خواب بود بهش نگاه کردم و حسی همون موقع به من گفت که مادرم قراره فوت کند و حتی نوع مرگ مادرم … دقیقا فردای همان روز مادرم از دنیا رفت… من نمی‌توانم درک کنم چرا؟ چرا باید این حس در من ایجاد شود؟ علت این احساس چیست؟

پاسخ: صرف نظر از صحت و سقم ادعای فوق ؛ این‌ مطلب قابل پذیرش است که گاه یک خواب، یک احساس و … به واقعیت تبدیل می‌شود؛ به نظر می‌رسد خداوند متعال به این وسیله نوعی اتمام حجت می‌نماید؛ زیرا این مطلب می‌تواند دلیل خوبی باشد بر آن‌که ورای دنیای تجربی، جهان غیبی نیز وجود دارد و خداوند از این طریق، روزنه‌هایی از آن‌را برای این شخص و دیگران می‌گشاید. یکی از علت‌های به وجود آمدن چنین احساسی می‌تواند وجود زمینه‌های خوب و داشتن روح پاک و لطیف و اعمال صالح باشد؛ اما نکته‌ی اساسی که باید بدان توجه داشت این است که نباید بیش از حد دچار خیالات و توهمات شده و با مشاهده یکی دو مورد از این دست، برای خویشتن مقامی تراشید و کرامتی قائل شد؛ چه بسا واقعیت یافتن چند رؤیا یا احساس، آزمون و امتحانی برای اشخاص باشد. به بیان دیگر همان‌گونه که این امور می‌تواند سکوی پرش انسان قرار گیرد، می‌تواند پرتگاه سقوطی برای او نیز باشد.

کلیدواژه ها: ,