موضوع سخنرانی: عالم پس از مرگ تاریخ سخنرانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۲۵:۳۹عالم پس از مرگ,مسجد جامع آهق,
صوت | عالم پس از مرگ

موضوع سخنرانی: عالم پس از مرگ

تاریخ سخنرانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۵:۳۹