سوالی که بیش از بیش در اذهان مسلمین وجود دارد این است که عاقبت مردمان سایر ادیان در روز قیامت با ظهور دین مبین اسلام چه خواهد شد ، اگر اهل بهشت هستند پس دین اسلام دین بر حق نیست و اگر اهل دوزخ هستند ظلم به بشریت می باشد.ادیان ابرهیمی,بلاغ,
عاقبت مردمان سایر دین ها

سوالی که بیش از بیش در اذهان مسلمین وجود دارد این است که عاقبت مردمان سایر ادیان در روز قیامت با ظهور دین مبین اسلام چه خواهد شد ، اگر اهل بهشت هستند پس دین اسلام دین بر حق نیست و اگر اهل دوزخ هستند ظلم به بشریت می باشد.

از یک تقسیم بندی به مردمان نظر بکنیم خواهیم دید که به چهار دسته تقسیم می شوند که در ذیل به عاقبت هر یک از آنها اشاره کوتاه می کنیم.

۱- طالبان حق

گروهی از مردم به دنبال یافتن حق هستند ، این گروه اگر با تحقیق و تفحص به حق برسند ، جایگاهشان در قیامت بهشت برین است، این گروه پیروان راستین انبیاء الهی بوده و اگر انبیاء را درک نکردند از علمای دین تبعیت می کنند و نور ایمان را در دلشان روشن کرده و از راه غیر حق بیزاری می جویند ، این گروه را خداوند متعال در قرآن

کلیدواژه ها: , ,