امیر مؤمنان علی علیه السّلام می فرمایند: هر کس در اندیشه گناه باشد و پیرامون آن بسیار فکر کند سرانجام همان افکار بد و اندیشه‏ های پلید، او را بارتکاب گناه می خواند و آلوده‏ اش می سازد. مَن کَثُرَ فِکرُهُ فِی المَعاصِی دَعَتهُ إلَیها غرر الحکم، حدیث ۸۵۶۱
عاقبت فکر کردن به گناه

امیر مؤمنان علی علیه السّلام می فرمایند: هر کس در اندیشه گناه باشد و پیرامون آن بسیار فکر کند سرانجام همان افکار بد و اندیشه‏ های پلید، او را بارتکاب گناه می خواند و آلوده‏ اش می سازد.

مَن کَثُرَ فِکرُهُ فِی المَعاصِی دَعَتهُ إلَیها

غرر الحکم، حدیث ۸۵۶۱

کلیدواژه ها: , , , ,