طرح فتنه تکفیری اجرا می شود.در راستای مبارزه با جریانهای خطر ساز تکفیری طرح بزرگ ملی #فتنه_تکفیری با همکاری کلیه اقشار مختلف مردمی به خصوص جوانان حزب اللهی به صورت خود جوش برگزار می شود. جهت شرکت در این طرح بزرگ ملی و همچنین برخورداری از ثواب معنوی شما نیز به این طرح بزرگ ملی می توانید کاریکاتورهای منتشر شده در این وب سایت را که لینک آن در ذیل مطالب این صفحه بیان شده است، را در شبکه های اجتماعی با هشتگ #فتنه_تکفیری #آل_سعود #داعش از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ لغایت ۲۶ شهریور ۱۳۹۵منتشر کنید. همچنین در…
طرح فتنه تکفیری را گسترش دهید…

طرح فتنه تکفیری اجرا می شود.

در راستای مبارزه با جریانهای خطر ساز تکفیری طرح بزرگ ملی #فتنه_تکفیری با همکاری کلیه اقشار مختلف مردمی به خصوص جوانان حزب اللهی به صورت خود جوش برگزار می شود.
جهت شرکت در این طرح بزرگ ملی و همچنین برخورداری از ثواب معنوی شما نیز به این طرح بزرگ ملی می توانید کاریکاتورهای منتشر شده در این وب سایت را که لینک آن در ذیل مطالب این صفحه بیان شده است، را در شبکه های اجتماعی با هشتگ #فتنه_تکفیری #آل_سعود #داعش از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ لغایت ۲۶ شهریور ۱۳۹۵منتشر کنید.

همچنین در نظر داشته باشید، که پس از انتشار کاریکاتور در کانال یا صفحات اجتماعی خود، آدرس آن را از طریق MARAGHEHEI@ در کلیه شبکه های اجتماعی جهت آمارگیری به ما ارسال کنید.

کلیدواژه ها: , , , ,