بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی آوردند و تصمیم بر اجرای آن دارند ، طرح مذکور در سال ۱۳۸۶ با ایجاد اصلاحاتی در ساختار به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانست.مجلس شورای اسلامی,شورای نگهبان,
طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای اثرات منفی خواهد بود

بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی آوردند و تصمیم بر اجرای آن دارند ، طرح مذکور در سال ۱۳۸۶ با ایجاد اصلاحاتی در ساختار به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانست.

اکنون که مجددا این طرح به مجلس شورای اسلامی راه یافته که در ذیل به چند نمونه از اثرات منفی آن اشاره می کنیم.

  1. چنین طرحی در کشورهایی کار ساز خواهد بود که وظیفه نمایندگان آن فقط قانون گذاری است و لاغیر ، اما در کشور ما مردم انتظاراتی اعم از آباد نمودن شهرها ، رسیدگی به مشکلاتشان و صدها دغدغه دیگر را از نمایندگان خود دارند و در انتخابات با توجه به رویکردهای مد نظر خود به نمایندگان رای می دهند.
  2. در صورت اجرای طرح مذکور ، هزینه جاری تبلیغات انتخاباتی کاندیداها افزایش یافته ، نامزد انتخابات مجبور به تامین هزینه های تبلیغات خود شده ، لذا پول های کثیف از سوی افرادی که هویت و اهداف آنان مشخص نیست به انتخابات کشیده خواهد شد.
  3. هدف از انتخابات مجلس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، ورود نماینگانی از همه طیف ها است ، لذا در این صورت تنها افرادی به سوی انتخابات خواهند آمد که چهره شناخته شده در استان هستند ، ورود افرادی با گرایش های مختلف از سایر شهرها به انتخابات سخت و هزینه دار خواهد شد.
  4. به علت استانی شدن انتخابات ، بیشتر شهرهای بزرگ استان پیشرفت خواهد داشت ، چون در دیدگاه نمایندگان برای رسیدن به هدفشان که همان صندلی سبز بهارستان است ، اکثریت مهم است ، این اکثریت در شهرهای بزرگ استانها وجود دارد و در چنین صورتی امکانات خوب توزیع نشده و پیشرفت فقط در شهرهای بزرگ خواهد بود.
  5. از تعامل بین نمایندگان و مردم کاسته خواهد شد و مشکلات ریز و درشت به گوش مسئولین نخواهد رسید.
  6. مردم در مطرح کردن مشکلات به نمایندگان دچار سردرگمی خواهد شد و مسئول رسیدگی کننده به مشکلاتشان را پیدا نخواهند کرد.

البته به موارد بالا می توان بندهای دیگری نیز افزود ، این بیان به معنای این نیست که این طرح فقط دارای اثرات منفی است ، بلکه اثرات مثبتی نیز دارد ، که به عقیده حقیر اثرات منفی آن فراتر از اثرات مثبت است.