close
دانلود آهنگ جدید
شک در رسیدن به رکوع امام جماعت
پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: در رکوع به امام اقتدا کردیم، ولی شک داریم که به رکوع امام رسیدیم یا نه؛ وظیفه چیست؟ پاسخ: اگر خیال می کردید به رکوع امام می رسید ولی شک کنید که به رکوع امام رسیده اید یا نه، بعید نیست که نمازتان به طور فرادا صحیح باشد؛ و احتیاط (مستحب) آن است که آن را تمام کرده و إعاده نمایید.
شک در رسیدن به رکوع امام جماعت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: در رکوع به امام اقتدا کردیم، ولی شک داریم که به رکوع امام رسیدیم یا نه؛ وظیفه چیست؟

پاسخ: اگر خیال می کردید به رکوع امام می رسید ولی شک کنید که به رکوع امام رسیده اید یا نه، بعید نیست که نمازتان به طور فرادا صحیح باشد؛ و احتیاط (مستحب) آن است که آن را تمام کرده و إعاده نمایید.