موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۴) تاریخ سخنرانی:  ۲۶ مهر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه مدت صوت: ۱۴:۱۹محرم 94,مسجد جامع آهق,
صوت | شب چهارم محرم ۱۳۹۴

موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۴)

تاریخ سخنرانی:  ۲۶ مهر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه

مدت صوت: ۱۴:۱۹

کلیدواژه ها: , ,