موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۵) تاریخ سخنرانی:  ۲۷ مهر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه مدت صوت: ۲۳:۰۸محرم 94,مسجد جامع آهق,
صوت | شب پنجم محرم ۱۳۹۴

موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۵)

تاریخ سخنرانی:  ۲۷ مهر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه

مدت صوت: ۲۳:۰۸

کلیدواژه ها: , ,