موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (7) تاریخ سخنرانی:  30 مهر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه مدت صوت: 17:29محرم 94,مسجد جامع آهق,
صوت | شب هشتم محرم ۱۳۹۴

موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (7)

تاریخ سخنرانی:  30 مهر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه

مدت صوت: 17:29

کلیدواژه ها: , ,